Հունիս 23, 2022

Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն

Սույն թվականի հունիսի 23-ին «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում գործող ԲՈԿ-ի 021 խորհրդում անց է կացվել թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ «Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա» մասնագիտությամբ:

Ասպիրանտ՝ Բագրատ Սարգսյան (ֆիզ.-մաթ. գիտություններ)

Թեմա՝ «ԱԶԱՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԼԱԶԵՐԻ ՌԵԶՈՆԱՆՍԱՅԻՆ ԳԵՆԵՐԱՑՈՒՄ ԱԼԻՔԱՏԱՐՈՒՄ»

Գիտական ղեկավար` ֆիզ.մաթգիտթեկնածու Մ. Իվանյան