Գնումների Հայտարարություններ

ԱԲ001

Մարտ 1, 2024

Վավերական է: Մարտ 1, 2024 - Մարտ 2, 2024 12:00 (GMT+4)

Գնումների Օրենքի Փոփոխությամբ Պայմանավորված ՔԵՆԴԼ ՍՀԻ-ի Կարիքների Համար Հայտարարվող Մրցույթների Հրավերները Կարող եք Գտնել Պետական Գնումների Միասնական Համակարգում

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1

Մարտ 12, 2019

Վավերական է: Մարտ 12, 2019 - Մարտ 19, 2019 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «Հովացման համակարգի» ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/25

Դեկտեմբեր 10, 2018

Վավերական է: Դեկտեմբեր 10, 2018 - Դեկտեմբեր 17, 2018 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «Հովացման համակարգի» ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/24

Նոյեմբեր 30, 2018

Վավերական է: Նոյեմբեր 30, 2018 - Դեկտեմբեր 7, 2018 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «Անխափան սնուցման համակարգի» ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/23

Նոյեմբեր 29, 2018

Վավերական է: Նոյեմբեր 29, 2018 - Դեկտեմբեր 6, 2018 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «Համակարգչային պարագաների» ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԾՁԲ-18/22

Նոյեմբեր 28, 2018

Վավերական է: Նոյեմբեր 28, 2018 - Դեկտեմբեր 5, 2018 11:00 (GMT+4)

«Պահնորդական ծառայություններ» «ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտի վարչական շենքի հուսալի պահպանության իրականացման և անվտանգության ապահովման համար  

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԾՁԲ-18/20

Նոյեմբեր 27, 2018

Վավերական է: Նոյեմբեր 27, 2018 - Դեկտեմբեր 4, 2018 11:00 (GMT+4)

«Պարեկային ծառայություններ»

(«ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ» հիմնադրամի վարչական շենքի հուսալի պահպանության իրականացում, անցագրային ռեժիմի կիրառում)

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/21

Նոյեմբեր 19, 2018

Վավերական է: Նոյեմբեր 19, 2018 - Նոյեմբեր 26, 2018 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «Թվային ծրագրավորմամբ աշխատող խառատադարձուկային հաստոցի» ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/19

Նոյեմբեր 16, 2018

Վավերական է: Նոյեմբեր 16, 2018 - Նոյեմբեր 23, 2018 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «Վակուումային վառարանի բաղադրիչների» ձեռքբերում

 

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/18

Նոյեմբեր 12, 2018

Վավերական է: Նոյեմբեր 12, 2018 - Նոյեմբեր 19, 2018 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամում կատարվող հետազոտությունների համար (քառաբևեռ մագնիսների համար) «Սնուցման աղբյուրների փոխակերպիչների» ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/16

Նոյեմբեր 5, 2018

Վավերական է: Նոյեմբեր 5, 2018 - Նոյեմբեր 13, 2018 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «Սեղան լրակազմով (Girder)»-ի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17

Նոյեմբեր 3, 2018

Վավերական է: Նոյեմբեր 3, 2018 - Նոյեմբեր 12, 2018 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «Համակարգիչների և պարագաների» ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4

Փետրվար 28, 2018

Վավերական է: Փետրվար 28, 2018 - Մարտ 7, 2018 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ» ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2

Փետրվար 13, 2018

Վավերական է: Փետրվար 13, 2018 - Փետրվար 20, 2018 14:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «Լաբորատոր սարքավորումների, պարագաների և նյութերի» ձեռքբերում:

ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1

Փետրվար 8, 2018

Վավերական է: Փետրվար 8, 2018 - Փետրվար 15, 2018 14:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «ԲԱՐՁՐՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՎԱՌԱՐԱՆԻ» ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1

Մարտ 20, 2017

Վավերական է: Մարտ 20, 2017 - Մարտ 28, 2017 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «4.5 ԳՀց կլիստրոնով պինդ մարմնային 7 ՄՎտ մոդուլյատորի ձևափոխման՝ 3 ԳՀց կլիստրոնով մեկնարկելու համար» և «ԱՐԵԱԼ-ի ԳԲՀ համակարգին ինտեգրման» աշխատանքների կատարման նպատակով

ՔԵՆԴԼ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2016/1

Դեկտեմբեր 8, 2016

Վավերական է: Դեկտեմբեր 8, 2016 - Դեկտեմբեր 19, 2016 11:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների և պարագաների» ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-16/1

Դեկտեմբեր 6, 2016

Վավերական է: Դեկտեմբեր 6, 2016 - Դեկտեմբեր 16, 2016 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար “Սպեկտրոֆլուորիմետր” ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/19

Դեկտեմբեր 7, 2015

Վավերական է: Դեկտեմբեր 7, 2015 - Դեկտեմբեր 17, 2015 11:00 (GMT+4)

“Ինդուկցիոն տաքացուցիչի” ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/20

Դեկտեմբեր 7, 2015

Վավերական է: Դեկտեմբեր 7, 2015 - Դեկտեմբեր 17, 2015 11:45 (GMT+4)

“Վակուումային սարքավորումների” ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/22

Դեկտեմբեր 7, 2015

Վավերական է: Դեկտեմբեր 7, 2015 - Դեկտեմբեր 17, 2015 14:00 (GMT+4)

“Վակուումաչափերի և կարգավորիչների” ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/18

Դեկտեմբեր 2, 2015

Վավերական է: Դեկտեմբեր 2, 2015 - Դեկտեմբեր 14, 2015 12:00 (GMT+4)

“Երկբևեռ սնուցման աղբյուրի” ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/14

Դեկտեմբեր 1, 2015

Վավերական է: Դեկտեմբեր 1, 2015 - Դեկտեմբեր 11, 2015 11:00 (GMT+4)

ԱՐԵԱԼ-ի Գերբարձր հաճախականության համակարգի մինչև 50 ՄԷՎ արդիականացման համար “Փուլի համալարիչի”(“Phase Shifter”) ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/15

Դեկտեմբեր 1, 2015

Վավերական է: Դեկտեմբեր 1, 2015 - Դեկտեմբեր 11, 2015 11:45 (GMT+4)

ԱՐԵԱԼ-ի Գերբարձր հաճախականության համակարգի մինչև 50 ՄԷՎ արդիականացման համար “Գերբարձր հաճախականության ալիքատարային բեռի”(“LOAD”) ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/16

Դեկտեմբեր 1, 2015

Վավերական է: Դեկտեմբեր 1, 2015 - Դեկտեմբեր 11, 2015 12:30 (GMT+4)

ԱՐԵԱԼ-ի Գերբարձր հաճախականության համակարգի մինչև 50 ՄԷՎ արդիականացման համար “Ալիքատարային ուղիղ հատվածների”(“Waveguide Straight Sections”) ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/17

Դեկտեմբեր 1, 2015

Վավերական է: Դեկտեմբեր 1, 2015 - Դեկտեմբեր 11, 2015 14:00 (GMT+4)

ԱՐԵԱԼ-ի Գերբարձր հաճախականության համակարգի մինչև 50 ՄԷՎ արդիականացման համար “Ալիքատարային 900 հատվածների”(“Waveguide 900 Bends and Tees”) ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/11

Նոյեմբեր 18, 2015

Վավերական է: Նոյեմբեր 18, 2015 - Նոյեմբեր 30, 2015 12:30 (GMT+4)

ԱՐԵԱԼ-ի Գերբարձր հաճախականության համակարգի մինչև 50 ՄԷՎ արդիականացման համար “Ալիքատարային ուղիղ և կոր հատվածների”(“Waveguide Straight Sections and Bends”) ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՇՁԲ-15/12

Նոյեմբեր 18, 2015

Վավերական է: Նոյեմբեր 18, 2015 - Նոյեմբեր 30, 2015 14:00 (GMT+4)

ԱՐԵԱԼ-ի Գերբարձր հաճախականության համակարգի մինչև 50 ՄԷՎ արդիականացման համար “ԱՐԵԱԼ-ի ԳԲՀ կայանի մեծ (15Մվտ) մոդուլյատորի ձևափոխման”)
աշխատանքների ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/09

Նոյեմբեր 18, 2015

Վավերական է: Նոյեմբեր 18, 2015 - Նոյեմբեր 30, 2015 11:00 (GMT+4)

ԱՐԵԱԼ-ի Գերբարձր հաճախականության համակարգի մինչև 50 ՄԷՎ արդիականացման համար “Փուլի փոխակերպիչի”(“Phase Shifter”) ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/10

Նոյեմբեր 18, 2015

Վավերական է: Նոյեմբեր 18, 2015 - Նոյեմբեր 30, 2015 11:45 (GMT+4)

ԱՐԵԱԼ-ի Գերբարձր հաճախականության համակարգի մինչև 50 ՄԷՎ արդիականացման համար “Գերբարձր հաճախականության ալիքատարային բեռի”(“LOAD”) ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/07

Հոկտեմբեր 26, 2015

Վավերական է: Հոկտեմբեր 26, 2015 - Նոյեմբեր 5, 2015 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար “Գերբարձր-Վակուումային Փական” ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/06

Սեպտեմբեր 25, 2015

Վավերական է: Սեպտեմբեր 25, 2015 - Հոկտեմբեր 5, 2015 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար “Տուրբոմոլեկուլյար պոմպային համակարգ” ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/05

Սեպտեմբեր 7, 2015

Վավերական է: Սեպտեմբեր 7, 2015 - Սեպտեմբեր 16, 2015 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար “Տուրբոմոլեկուլյար պոմպային համակարգ” ապրանքի ձեռքբերում:

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/04

Օգոստոս 21, 2015

Վավերական է: Օգոստոս 21, 2015 - Սեպտեմբեր 1, 2015 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար Դոզիմետր (Ճառագայթման վերահսկողության սարք)”  ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/03

Մարտ 10, 2015

Վավերական է: Մարտ 10, 2015 - Մարտ 23, 2015 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
“Թվածրագրային Ուղղաձիգ Ֆրեզերային Հաստոց” ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/02

Մարտ 10, 2015

Վավերական է: Մարտ 10, 2015 - Մարտ 23, 2015 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
“Խառատային Պարուրակման Հաստոց” ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-15/01

Փետրվար 18, 2015

Վավերական է: Փետրվար 18, 2015 - Մարտ 2, 2015 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
“Մետաղագիտական մանրադիտակ” ապրանքի ձեռքբերում

 

ՔԵՆԴԼ-ԲԸԱՊՁԲ-14/06

Ապրիլ 22, 2014

Վավերական է: Ապրիլ 22, 2014 - Մայիս 31, 2014 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
“Նանոտեխնոլոգիական կայան” ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԲԸԱՊՁԲ-14/05

Ապրիլ 22, 2014

Վավերական է: Ապրիլ 22, 2014 - Մայիս 31, 2014 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
“Լազերային սկանավորող մանրադիտակ” ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-14/07

Ապրիլ 28, 2014

Վավերական է: Ապրիլ 28, 2014 - Մայիս 9, 2014 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
“Օպտիկական սեղաններ” ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-14/03

Մարտ 3, 2014

Վավերական է: Մարտ 3, 2014 - Մարտ 14, 2014 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
Վակուումային սարքավորումներ”ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ԲԸԱՊՁԲ-14/02

Հունվար 22, 2014

Վավերական է: Հունվար 22, 2014 - Մարտ 4, 2014 12:00 (GMT+4)

 

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
“Կենսաբանական հետազոտությունների կոնֆոկալ միկրոսկոպ” ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-13/02

Հունիս 13, 2013

Վավերական է: Հունիս 13, 2013 - Հունիս 24, 2013 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
“Մագնիսական դաշտի չափման գործիք” ապրանքի ձեռքբերում

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-13/01

Փետրվար 15, 2013

Վավերական է: Փետրվար 15, 2013 - Փետրվար 28, 2013 12:00 (GMT+4)

 

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
“Օպտիկական սեղան” ապրանքի ձեռքբերում

 

 

ՔԵՆԴԼ-ՊԸԱՊՁԲ-14/01

Հունվար 16, 2014

Վավերական է: Հունվար 16, 2014 - Հունվար 26, 2013 12:00 (GMT+4)

 

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
“Սպեկտրոֆոտոմետրիայի սարքավորումներ” ապրանքի ձեռքբերում

 

 

ՔԵՆԴԼ- ԲԸԱՊՁԲ –12/06

Հոկտեմբեր 10, 2012

Վավերական է: Հոկտեմբեր 10, 2012 - Նոյեմբեր 18, 2012 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
լազերային համակարգ ձեռք բերելու նպատակով բաց ընթացակարգի

ՔԵՆԴԼ- ՊԱՊՁԲ-12/08

Նոյեմբեր 6, 2012

Վավերական է: Նոյեմբեր 6, 2012 - Նոյեմբեր 15, 2012 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
DESY S-band տիպի եզրերով WR284 ալիքատարի համար “Ալիքատարային պատուհան” ապրանք ձեռք բերելու նպատակով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավեր

ՔԵՆԴԼ- ՊԸԱՊՁԲ –12/05

Օգոստոս 14, 2012

Վավերական է: Օգոստոս 14, 2012 - Օգոստոս 23, 2012 12:00 (GMT+4)

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
գծային արագացուցչի ԳԲՀ (գերբարձր հաճախականության համակարգի) համար Ալիքատարների և ալիքատարային պարագաների ձեռք բերում

ՔԵՆԴԼ- ՊԸԱՇՁԲ –12/04

Օգոստոս 8, 2012

Վավերական է: Օգոստոս 8, 2012 - Օգոստոս 17, 2012 12:00 (GMT+4)

 

«ՔԵՆԴԼ» «Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի կարիքների համար
մաքուր սենյակի պատրաստման, օդափոխության, ջերմակայունացման համակարգերի մոնտաժման աշխատանքների ձեռք բերում

 

 

ՔԵՆԴԼ- ՊԸԱՇՁԲ –12/03

Հուլիս 27, 2012

Վավերական է: Հուլիս 27, 2012 - Օգոստոս 5, 2012 12:00 (GMT+4)

 

ԵՊՀ ՊՈԱԿ «Սինքրոտրոնային ճառագայթման օգտագործմամբ գիտական հետազոտությունների կենտրոն»
գիտահետազոտական ինստիտուտի կարիքների համար
կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում