Հոկտեմբեր 11, 2016

Հակատարիքային բնական օրգանական պրեպարատների մշակումը

Էրիթրոցիտների սթրեսի աստիճանի կախվածությունը ջրածնի պերօքսիդի կոնցենտրացիայից

 

Կ.գ.թ. Գ. Ղազարյան (խմբի ղեկավար), կ.գ.թ. Գ. Ցականովա, կ.գ.թ. Վ. Այվազյան, կ.գ.թ. Է. Առաքելովա

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԴԵԼՏԱ» մանրադիտակի կայան