Հունվար 24, 2018

Գերարագ էլեկտրոնային փնջով հարուցված անհավասարակշիռ պրոցեսների ուսումնասիրությունը կիսահաղորդիչներում

Ճառագայթման ընթացքում անհավասարակշիռ պրոցեսների ուսումնասիրությունը սիլիցիումի բյուրեղներում

 

Ֆ.մ.գ.դ. Վ. Հարությունյան (խմբի ղեկավար), պրոֆ. Հ. Երիցյան, ֆ.մ.գ.դ. Ա. Սահակյան, Ա. Սանոյան

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)

Փորձարարական սարքավորում՝ ԱՐԵԱԼ էլեկտրոնային արագացուցիչ