Դեկտեմբեր 7, 2022

ԳՀց-ԹՀց միջակայքում հարաբերական էլեկտրոնների անցումային ճառագայթումը

ԱՐԵԱԼ գծային արագացուցիչի սուբպիկովայրկյանային էլեկտրոնային փնջերի օգտագործմամբ գեներացված կոհերենտ անցումային ճառագայթման (ԿԱՃ) և կոհորենտ Չերենկովյան ճառագայթման (ԿՉՃ) հատկությունների և կիրառման հնարավորությունների ուսումնասիրում:

Ա. Պոտիլիցինի (խմբի ղեկավար), Մ. Շևելևի, Վ. Քոչարյանի, Դ. Բաղդասարյանի

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ և ՌԴ ​​Տոմսկի պոլիտեխնիկական համալսարան

Փորձարարական սարքավորում՝ ԱՐԵԱԼ էլեկտրոնային արագացուցիչ