Մարտ 18, 2024

Ոսկրափոշու Եվ Այլ Կենսաբանական Նյութի Խառնուրդի Համասեռ Եռաչափ Կառուցվածքի Ստացումը

Նորագույն նյութերի և միկրոսարքերի լաբորատորիայի ղեկավար Նորայր Մարտիրոսյան

«Ֆոլդինկ» ՍՊԸ

Փորձարարական լաբորատորիա՝ Նորագույն նյութերի և միկրոսարքերի լաբորատորիա