Ապրիլ 20, 2017

ԴՆԹ-ի վնասվածքի ուսումնասիրություն «ԴԵԼՏԱ» երկֆոտոն մանրադիտակի կայանում

Ճառագայթված առնետներից անջատված աղիքային էպիթելի ԴՆԹ-ի վնասվածքը

 

Կ.գ.դ. Ա. Փեփոյան (խմբի ղեկավար), ասպիրանտ Տ. Բեժանյան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան /Մարդու և կենդանիների առողջության բարելավման միջազգային ասոցացիա

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԴԵԼՏԱ» մանրադիտակի կայան