Ապրիլ 3, 2019

Գերկարճ էլեկտրոնային փնջի ճառագայթման ազդեցությունը մարդու քաղցկեղային բջիջներում ԴՆԹ-ի վնասման/վերականգնման վրա

Մարդու քաղցկեղային բջիջներում տարբեր դոզաներով ճառագայթման դեպքում առաջնային ազդեցությունների ուսումնասիրությունը

 

Կ.գ.թ. Ն. Բաբայան (խմբի ղեկավար), Լ. Ապրեսյան, Ա. Սարգսյան, Ս. Նիկոլյան

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Փորձարարական սարքավորում՝ ԱՐԵԱԼ էլեկտրոնային արագացուցիչ