Հուլիս 9, 2021

Էլեկտրոն-պրոտոնային հաջորդական ճառագայթահարմամբ հարուցված երևույթների ուսումնասիրությունը սիլիցիումի միաբյուրեղում

Նախապես պրոտոնային ճառագայթում ստացած սիլիցիումի նմուշների էլեկտրոնային ճառագայթումը

 

Ֆ.մ.գ.դ. Ա. Սահակյան (խմբի ղեկավար), Վ. Արզումանյան

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)

Փորձարարական սարքավորում՝ ԱՐԵԱԼ էլեկտրոնային արագացուցիչ