Հոկտեմբեր 28, 2021

Ֆոտոէլեկտրոնային բազմապատկիչ

Ֆոտոէլեկտրոնային բազմապատկիչի փորձարկումը ԱՐԵԱԼ-ի համաժամանակացված լազերի օգնությամբ

 

Ա․ Մարգարյան, (խմբի ղեկավար), Վ․ Կակոյան, Ս․ Մայիլյան, Ս․ Աբրահամյան, Ս․ Ժամկոչյան

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)

Փորձարարական սարքավորում՝ ԱՐԵԱԼ էլեկտրոնային արագացուցիչ