Մայիս 12, 2016

Սիլիցիումի էլեկտրոֆիզիկական հատկությունների և դիէլեկտրիկ սիլիցիումային կառույցների հետազոտություն

Սիլիցիումի բյուրեղում լիցքակիրների անհավասարակշիռ վարքի ուսումնասիրությունը պիկովայրկյանային էլեկտրոնային փնջի անմիջական ճառագայթման տակ

Պրոֆ. Հ. Երիցյան (խմբի ղեկավար), դոկտոր Ա. Սահակյան, Է. Հախվերդյան, Վ. Պետրոսյան

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԱՐԵԱԼ» էլեկտրոնային արագացուցիչ