Մայիս 5, 2016

«ԱՐԵԱԼ» արագացուցչի էլեկտրոնային փնջով ԴՆԹ-ի ճառագայթում/ Պորֆիրինի լուծույթ

Տարբեր կոնցենտրացիաներով պորֆիրինների առկայությամբ ԴՆԹ-ի հալման պարամետրերի փոփոխությունը՝ կախված էլեկտրոնային ճառագայթումից

 

Ֆ.մ.գ.թ. Լ. Ալոյան (խմբի ղեկավար), Լ. Ասլանյան, Ա. Շահվերդյան

Երևանի պետական համալսարան (մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն)

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԴԵԼՏԱ» մանրադիտակի կայան/«ԱՐԵԱԼ» էլեկտրոնային արագացուցիչ