Դեկտեմբեր 25, 2017

Էլեկտրոնային փնջով ճառագայթման ազդեցությունը բակտերիաների վրա

 

Բակտերիաների շտամերի ճառագայթում

 

Կ.գ.դ. Ա. Փեփոյան (խմբի ղեկավար), կ.գ.թ. Մ. Բալայան, Ս. Փեփոյան, Ա. Մանվելյան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԱՐԵԱԼ» էլեկտրոնային արագացուցիչ