Մարտ 27, 2018

Մարդու քաղցկեղային բջիջներում գերարագ էլեկտրոնային ճառագայթմամբ հարուցված փոփոխությունների արդյունավետության գնահատում

KCl-22 քաղցկեղային բջիջների ճառագայթումը ԱՐԵԱԼ արագացուցիչով

 

Կ.գ.թ. Ն. Բաբայան (խմբի ղեկավար), Գ. Թադևոսյան, Լ. Խոնդկարյան, Ա. Անդրեասյան, Ա. Սարգսյան

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

Փորձարարական սարքավորում՝ ԱՐԵԱԼ էլեկտրոնային արագացուցիչ