Մայիս 10, 2016

Հեղուկ բյուրեղային պոլիմերների վրա գերկարճ լազերային ճառագայթի ազդեցության հետազոտությունը

Պոլիմերի ուղղորդման համար օպտիմալ լազերային պարամետրերի հայտնաբերմանն ուղղված աշխատանքներ

Ֆ.մ.գ.թ. Հ. Մարգարյան (խմբի ղեկավար), ֆ.մ.գ.թ. Ա. Երեմյան, Տ. Սարգսյան, Ն. Հակոբյան, Պ. Գասպարյան

Երևանի պետական համալսարան (ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ)

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԴԵԼՏԱ» միկրոմշակման կայան