Մայիս 18, 2016

«ԱՐԵԱԼ» արագացուցչի կիրառմամբ քսենոբիոտիկներ քայքայելու բարձրացված ակտիվությամբ օժտված շտամերի ստացումը

Տարբեր տիպի միկրոօրգանիզմների զգայունության որոշումը «ԱՐԵԱԼ» արագացուցչի 5ՄԷՎ էլեկտրոնային փնջի ճառագայթմամբ

Կ. գ. թ. Ս. Թաթիկյան (խմբի ղեկավար), կ. գ. թ. Գ. Խաչատրյան, կ. գ. թ. Ն. Սիմոնյան, Ն. Մկրտչյան, Ա. Քոչարյան, Պ. Անտոնյան, Ն. Ղազարյան, Ա. Այվազյան

«ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ/Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԴԵԼՏԱ» մանրադիտակի կայան/«ԱՐԵԱԼ» էլեկտրոնային արագացուցիչ