Հունվար 18, 2018

Ադամանդների մեջ կետային արատների (NV կենտրոնների) ստացումը՝ գերզգայուն մագնիսաչափության համար

 

Ճառագայթման միջոցով վականսիաների ստացումը ադամանդների մեջ

 

Ֆ.մ.գ.դ. պրոֆ. Ա. Պապոյան (խմբի ղեկավար), ֆ.մ.գ.թ. Հ. Ազիզբեկյան, ֆ.մ.գ.թ. Պ. Մուժիկյան

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԱՐԵԱԼ» էլեկտրոնային արագացուցիչ