Հուլիս 3, 2016

Համատեղ ֆերմենտացիայի ընթացքում կաթնաթթվային բակտերիաների և խմորասնկերի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը՝ կենսաբանորեն ակտիվ միացություններ ստանալու նպատակով

Հետազոտվել է կաթնաթթվային բակտերիաների և խմորասնկերի տարբեր շտամերի փոխազդեցությունը համատեղ ֆերմենտացիայի ընթացքում 

Տ. Խաչատրյան (խմբի ղեկավար), կ.գ.թ. Ք. Կարապետյան, Ն. Մկրտչյան, Ա. Քոչարյան

Կենսատեխնոլոգիայի ինստիտուտ

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԴԵԼՏԱ» մանրադիտակի կայան