Մայիս 13, 2016

5 ՄէՎ էլեկտրոնային փնջերի ճառագայթմամբ պայմանավորված սցինտիլյացիոն բյուրեղների օպտիկական բնութագրերի և սցինտիլյացիայի փոփոխության ուսումնասիրությունը

Ճառագայթման ազդեցությունը սցինտիլյացիոն բյուրեղների վրա

Մ. Մկրտչյան (խմբի ղեկավար), Է. Ալեքսանյան, Գ. Հովհաննիսյան, Հ. Ոսկանյան

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԱՐԵԱԼ» էլեկտրոնային արագացուցիչ