Հոկտեմբեր 18, 2018

Գերարագ էլեկտրոնային փնջով հարուցված անհավասարակշիռ պրոցեսների ուսումնասիրությունը կիսահաղորդիչներում

Պիկովայրկյանային տևողությամբ էլեկտրոնային ազդակներով (3.7 ՄէՎ) ճառագայթման ընթացքում անհավասարակշիռ պրոցեսների ուսումնասիրությունը սիլիցիումի բյուրեղներում

 

Ֆ.մ.գ.դ. Վ. Հարությունյան (խմբի ղեկավար), պրոֆ. Հ. Երիցյան, ֆ.մ.գ.դ. Ա. Սահակյան, Վ. Արզումանյան

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)

Փորձարարական սարքավորում՝ ԱՐԵԱԼ էլեկտրոնային արագացուցիչ