Սեպտեմբեր 13, 2019

Փոփոխվող ալիքի երկարությամբ Ti:Sapphire լազերով ստացվել է առաջին պատկերը

Գործարկելով AVESTA Ltd. ընկերության կողմից մշակված փոփոխվող ալիքի երկարությամբ Ti:Sapphire լազերը՝ ԱՐԵԱԼ համալիրի երկֆոտոն ֆլուորեսցենտային մանրադիտակով ստացվել է առաջին պատկերը: Վերջինս ներկայացնում է Auramin 0 ներկանյութով ներկված կալանխոե բույսի տերևների բջիջներ: Ալիքի երկարությունը 840 նմ է:

Ձախ՝ կարմիր ֆիլտրով դետեկտոր, աջ՝ կանաչ ֆիլտրով դետեկտոր