Մայիս 13, 2019

Գերփոքր լիցքով փնջի դիրքի գրանցման մոնիտոր

Գերփոքր լիցքով փնջի դիրքը գրանցող սարքի փորձարկումը երկու տարբեր եղանակներով (օպտիկամանրաթելային կամ ոսպնյակային կապակցում) 

Դոկտոր Հ. Դելսիմ-Հաշեմի (խմբի ղեկավար), ֆ.մ.գ.թ. Բ. Գրիգորյան, տ. գ. թ. Վ. Դանիելյան, տ. գ. թ. Վ. Դեխտյարով, Հ. Դավթյան, տ. գ. թ. Ա. Սիմոնյան

DESY ազգային գիտական կենտրոն (Գերմանիա)/ «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ

Փորձարարական սարքավորում՝ ԱՐԵԱԼ էլեկտրոնային արագացուցիչ