Սեպտեմբեր 28, 2020

Գերկարճ ազդակներով ճառագայթման մոլեկուլային և բջջային էֆեկտները

Գերկարճ ազդակներով էլեկտրոնային փնջերի ճառագայթման ազդեցությունը բջիջների ցիկլի վրա

 

Պրոֆ. Ա. Օսիպով (խմբի ղեկավար), պրոֆ. Ռ. Հարությունյան (համաղեկավար)

Ն. Ն. Սեմենովի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, Մոսկվայի ֆիզիկատեխնիկական ինստիտուտ, Ա. Ի. Բուռնազյանի անվ. դաշնային բժշկական բիոֆիզիկական կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան, ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ

Փորձարարական սարքավորում՝ ԱՐԵԱԼ էլեկտրոնային արագացուցիչ