Հունվար 24, 2019

Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն

Սույն թվականի հունվարի 24-ին «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում գործող ԲՈԿ-ի 021 խորհրդում անց է կացվել թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ «Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա» մասնագիտությամբ:

Ասպիրանտ՝ Լազարևա Էլեոնորա (տեխնիկական գիտություններ)

Թեմա՝ «Տարբեր փնջերի հետազոտման համար նախատեսվող տատանվող լարով մոնիտորների նոր մոդիֆիկացիաների հատկությունները և սպեցիֆիկ պարամետրերը»

Գիտական ղեկավար` ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկտոր  Ս. Հարությունյան

Աշխատանքը նվիրված է արագացուցիչներում փնջերի լայնական կտրվածքների դիագնոստիկայի մեթոդների ուսումնասիրությանը: