Մայիս 30, 2019

Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն

Սույն թվականի մայիսի 30-ին «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում գործող ԲՈԿ-ի 021 խորհրդում անց է կացվել թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ «Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա» մասնագիտությամբ:

Ասպիրանտ՝ Սուքիասյան Մինաս (ֆիզ.-մաթ. գիտություններ)

Թեմա՝ «Սոլիտոնային և նմանատիպ երևույթները գերկարճ լազերային իմպուլսների բնութագրման և սպեկտրալ ինքնասեղմման համար»

Գիտական ղեկավար` ֆիզ.մաթգիտդոկտոր, պրոֆ.  Լ. Մուրադյան

Աշխատանքը նվիրված է լազերային ֆիզիկայում և արագացուցչային տեխնիկայում գերարագ իմպուլսների բնութագրման մեթոդների ուսումնասիրությանը: