Հունիս 25, 2019

Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն

Սույն թվականի հունիսի 25-ին «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում գործող ԲՈԿ-ի 021 խորհրդում անց է կացվել թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ «Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա» մասնագիտությամբ:

Ասպիրանտ՝ Վահան Պետրոսյան (ֆիզ.-մաթ. գիտություններ)

Թեմա՝ «Արագացուցիչների մեջ էլեկտրոնային փնջերի կոլիմացիոն և ճառագայթային էֆեկտների հետազոտություն»

Գիտական ղեկավար` ֆիզ.մաթգիտթեկնածու Վ. Խաչատրյան

Աշխատանքը նվիրված է ժամանակակից արագացուցիչների մեջ էլեկտրոնային փնջերի կոլիմացիոն և ճառագայթային էֆեկտների հետազոտությանը: