Մայիս 29, 2017

Ատենախոսության պաշտպանություն

Սույն թվականի մայիսի 25-ին «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում գործող ԲՈՀ-ի «Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա» 021 մասնագիտական խորհրդում պաշտպանվել են երկու թեկնածուական ատենախոսություններ:

Սամվել Զաքարյան-«Էլեկտրամագնիսական ալիքները շերտավորված կառուցվածքներում և մասնիկների խմբավորում»

Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածու, գիտական ղեկավար՝  ֆիզ.-մաթ. գիտ. դոկտոր Մ. Ի. Իվանյան

Վահե Դանիելյան-«Բարձր էֆեկտիվությամբ արագացնող կառուցվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը»

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, գիտական ղեկավար՝ տեխ. գիտ. դոկտոր Վ. Շ. Ավագյան

Երկու ատենախոսություններն էլ ներկայացնում են «ԱՐԵԱԼ» արագացուցչի վրա ներկայումս և ապագայում իրականացվող աշխատանքները և արագացուցչային ֆիզիկայի ու տեխնոլոգիայի բնագավառներում նոր հնարավորություններ տալիս: