Հոկտեմբեր 27, 2017

Ատենախոսության պաշտպանություն

Սույն թվականի հոկտեմբերի 26-ին «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում գործող ԲՈՀ-ի 021 խորհրդում անց է կացվել թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ «Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա» մասնագիտությամբ:

Վահագն Վարդանյան – «Վակուումային համակարգերը և մետաղ-կերամիկա միացությունները ժամանակակից արագացուցիչներում»

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, գիտական ղեկավար՝ տեխ. գիտ. դոկտոր Վ. Շ. Ավագյան

Աշխատանքը նվիրված է վակուումահերմետիկ մետաղ-կերամիկա միացությունների համար նոր տեխնոլոգիաների ստեղծմանը, ինչպես նաև «ԱՐԵԱԼ» արագացուցչի շահագործման համար նախատեսված սարքավորումների նախագծմանը: