Նոյեմբեր 14, 2021

ՔԵՆԴԼ-ի երիտասարդ գիտնականներ

«ՔԵՆԴԼ» ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների մասնակցությամբ կազմակերպվել էր հանդիպում-քննարկում, որի արդյունքում երիտասարդները  խոսեցին հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքների և ձեռքբերումների մասին։ Երիտասարդները ՔԵՆԴԼ-ի հետևյալ խմբերից և լաբորատորիաներից են.

Ինժեներության և տեխնոլոգիայի ստորաբաժանում

ԳԲՀ լաբորատորիա

Ֆոտոնային փնջերի և օպտիկայի լաբորատորիա

Փնջերի ֆիզիկայի և էլեկտրամագնիսական դաշտերի խումբ

Կոնդենսացված նյութերի և պոլիմերների ֆիզիկայի խումբ

Ներկայացվեցին խմբերի գիտական ​​ծրագրերը, ինչպես նաև դիտարկվեցին ուսանողներին առաջադրված խնդիրները։