Ապրիլ 22, 2015

ԵՊՀ ուսանողների այցը «ԱՐԵԱԼ»

ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի ուսանողները այցելեցին «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ: Ուսանողները ծանոթացան «ԱՐԵԱԼ» ԳԲՀ թնդանոթով արագացուցչին և «ԴԵԼՏԱ» լաբորատորիայի երկու՝ միկրոմշակման և երկֆոտոն ֆլուորեսցենտային մանրադիտակի փորձարարական կայաններին: Ինչպես նաև քննարկվեցին «ՔԵՆԴԼ» նախագծի երկարաժամկետ հիմնահարցերը: