Հունվար 22, 2020

Ֆիզիկայի 021 մասնագիտական խորհուրդ

2020

Համաձայն ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահի 30․12.2019թ. N 259 Ա հրամանի՝ «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում ստեղծված ֆիզիկայի 021 մասնագիտական խորհուրդը իրավասու է Ա.04.20 – Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհրդի կազմը`

 1. Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Վ. Մ. Ցականով- նախագահ (Ա.04.20)
 2. Տ.գ.դ. Վ. Շ. Ավագյան- նախագահի տեղակալ (Ա.04.20)
 3. Ֆ.մ.գ.թ. Գ. Ա. Ամատունի- գիտական քարտուղար (Ա.04.20)
 4. Ֆ.մ.գ.դ. Մ. Ի. Իվանյան (Ա.04.02)
 5. Ֆ.մ.գ.դ. Ս. Գ. Հարությունյան (Ա.04.20)
 6. Տ.գ.դ. Վ. Հ. Ավետիսյան (Ե.12.01)
 7. Ֆ.մ.գ.թ. Բ. Ա. Գրիգորյան (Ա.04.20)
 8. Ֆ.մ.գ.թ. Ա. Ս. Վարդանյան (Ա.04.20)
 9. Ֆ.մ.գ.թ. Ա. Ա. Սարգսյան (Ա.01.01)
 10. Տ.գ.թ. Վ. Ս. Դեխտյարով (Ե.02.01)

 


 

2019

Համաձայն ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի 28.02.2019թ. N 42 Ա հրամանի՝ «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում ստեղծվել է ֆիզիկայի 021 մասնագիտական խորհուրդ: Խորհուրդը իրավասու է Ա.04.20 – Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական գիտություններ) մասնագիտությամբ թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհրդի կազմը`

 1. Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Վ. Մ. Ցականով- նախագահ (Ա.04.20)
 2. Տ.գ.դ. Վ. Շ. Ավագյան- նախագահի տեղակալ (Ա.04.20)
 3. Ֆ.մ.գ.թ. Գ. Ա. Ամատունի- գիտական քարտուղար (Ա.04.20)
 4. Ֆ.մ.գ.դ. Մ. Ի. Իվանյան (Ա.04.02)
 5. Ֆ.մ.գ.դ. Ս. Գ. Հարությունյան (Ա.04.20)
 6. Տ.գ.դ. Վ. Հ. Ավետիսյան (Ե.12.01)
 7. Ֆ.մ.գ.թ. Բ. Ա. Գրիգորյան (Ա.04.20)
 8. Ֆ.մ.գ.թ. Ա. Ս. Վարդանյան (Ա.04.20)
 9. Ֆ.մ.գ.թ. Ա. Ա. Սարգսյան (Ա.01.01)
 10. Տ.գ.թ. Վ. Ս. Դեխտյարով (Ե.02.01)

 


 

2018

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կարգադրությամբ 03.10.2016թ. «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում ստեղծվել է ֆիզիկայի 021 մասնագիտական խորհուրդ: Խորհուրդը իրավասու է Ա.04.20 – Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա մասնագիտությամբ թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Խորհրդի կազմը`

 1. Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Վ. Մ. Ցականով- նախագահ (Արագացուցչային ֆիզիկա)
 2. Տ.գ.դ. Վ. Շ. Ավագյան- նախագահի տեղակալ (Արագացուցչային տեխնիկա)
 3. Ֆ.մ.գ.թ. Գ. Ա. Ամատունի- գիտական քարտուղար (Արագացուցչային ֆիզիկա)
 4. Ֆ.մ.գ.դ. Ս. Գ. Հարությունյան (Արագացուցչային ֆիզիկա)
 5. Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Է. Մ. Լազիև (Արագացուցչային ֆիզիկա)
 6. Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Է. Դ. Գազազյան (Ռադիոֆիզիկա)
 7. Ֆ.մ.գ.դ. Մ. Ի. Իվանյան (Տեսական ֆիզիկա)
 8. Ֆ.մ.գ.թ. Բ. Ա. Գրիգորյան (Արագացուցչային ֆիզիկա)
 9. Ֆ.մ.գ.թ. Ա. Ս. Վարդանյան (Արագացուցչային ֆիզիկա)