Մայիս 4, 2016

Ֆերոէլեկտրիկ նանոթաղանթների բնութագրերի հետազոտություն էլեկտրոնային փնջի ճառագայթմամբ

Թթվածնային վականսիաների առաջացումը էլեկտրոնային փնջի ճառագայթմամբ

 

Տ.գ.թ. Գ. Մելիքյան (խմբի ղեկավար), տ.գ.թ. Գ. Կարոյան, Ռ. Ղազարյան, Մ. Մկրտչյան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ)

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԱՐԵԱԼ» էլեկտրոնային արագացուցիչ