Հոկտեմբեր 21, 2016

Հետազոտություններ տիեզերակենսաբանության բնագավառում

 3,5 ՄէՎ էներգիայով էլեկտրոնային փնջերի ազդեցությունը միկրոօրգանիզմների որոշ տեսակների գոյատևման վրա

 

Կ. գ. թ. Գ. Խաչատրյան (խմբի ղեկավար),կ. գ. թ. Ս. Թաթիկյան, Ն. Մկրտչյան, Ա. Քոչարյան

«ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ/Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)

Փորձարարական սարքավորում՝«ԱՐԵԱԼ» էլեկտրոնային արագացուցիչ