Փետրվար 24, 2017

Տիեզերական հետազոտությունների ստենդ

Տարբեր նյութերի ուսումնասիրման համար նախատեսված տիեզերական հետազոտությունների ստենդ

 

Պրոֆ. Հ. Երիցյան (խմբի ղեկավար), ֆ.մ.գ.դ. Ա. Սահակյան, Տ. Մկրտչյան, Վ. Վարդանյան

«ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ/Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (ԵրՖԻ)

Փորձարարական սարքավորում՝ «ԱՐԵԱԼ» էլեկտրոնային արագացուցիչ/Վակուումային ստենդ