Մայիս 31, 2018

Հրաչ Տոնեյան

«Ժամանակային ոսպնյակի լուսամակածման, սիմիլարիտոնային և սոլիտոնային տիպի երևույթները ֆեմտովայրկյանային լազերային իմպուլսների գրանցման և կառավարման խնդիրներում»

Ատենախոսություն

Սեղմագիր