Մարտ 15, 2018

Գործնական դասընթաց ուսանողների համար

Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողները այցելեցին «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ, որտեղ նրանց ներկայացվեց ինստիտուտի մասնագետների կողմից մշակված գործնական դասընթացը՝ արագացուցչային ֆիզիկայի, տեխնիկայի և դրանց կիրառությունների վերաբերյալ:

Ուսանողները ծանոթացան ներկայումս «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում գործող լաբորատորիաներին և գիտական սարքավորումներին, ինչպես նաև վերոնշյալ դասընթացի շրջանակներում ուսումնասիրվող թեմաներին՝

 • Ներածություն արագացուցիչների վերաբերյալ
 • Փնջերի ախտորոշում և կառավարում
 • ԳԲՀ համակարգեր և չափումներ
 • Մագնիսներ և չափումներ
 • Վակուումային տեխնոլոգիա և փորձարարական ստենդեր
 • Արագացուցչային ինժեներություն և տեխնոլոգիա
 • Ռադիացիոն անվտանգություն և դոզիմետրիա
 • Լազերներ և օպտիկական համակարգեր
 • Փնջի ստացում և փորձարկումներ
 • Լազերային միկրոմշակում
 • Լազերային ֆլուորեսցենտային մանրազննում