Փետրվար 24, 2017

Գործնական դասընթացներ «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում

Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար «ՔԵՆԴԼ» ՍՀԻ-ում արդեն սկսվել է նոր, գործնական դասընթաց արագացուցչային ֆիզիկայի, տեխնիկայի և դրանց կիրառության վերաբերյալ: Ծրագիրը ներառում է հետևյալ թեմաները՝

 • Ներածություն արագացուցիչների վերաբերյալ
 • Փնջերի ախտորոշում և կառավարում
 • ԳԲՀ համակարգեր և չափումներ
 • Մագնիսներ և չափումներ
 • Վակուումային տեխնոլոգիա և փորձարարական ստենդեր
 • Արագացուցչային ինժեներություն և տեխնոլոգիա
 • Ռադիացիոն անվտանգություն և դոզիմետրիա
 • Լազերներ և օպտիկական համակարգեր
 • Փնջի ստացում և փորձարկումներ
 • Լազերային միկրոմշակում
 • Լազերային ֆլուորեսցենտային մանրազննում

Դասընթացները անցկացվում են շաբաթը մեկ անգամ և համալսարանի կրթական ծրագրի անբաժանելի մասն են կազմում: Ծրագիրը նախատեսում է ուսանողների վերապատրաստում՝ ինստիտուտի աշխատակազմի ղեկավարությամբ: Ներածական դասընթացը անց է կացվել 2017 թ.-ի փետրվարի 23-ին: